Lave priser og årsrekord

Aldri før har verkstedene i FixBil-kjeden hatt tilsvarende pågang som i årets første seks måneder.


– Vi har en vekst på rundt 20 prosent sammenlignet med fjoråret, som også var rekord, sier FixBil-sjef Bjørn Standal. Han tror det er flere forklaringer på den voldsomme veksten. Omsetningen havnet på 47 millioner kroner i første halvår.

FINN DITT LOKALE FIXBIL-VERKSTED

Eksistert i 32 år
– Vi har eksistert i 32 år og og har nå elleve avdelinger i og rundt Bergen.  Vi har kommet best ut i uavhengige pristester og myndighetene har tatt grep mot useriøse verksteder som mangler autorisasjon. Jeg tror en kombinasjon av dette er årsaken til at vi har økt etterspørsel,  sier han.

Elbiler
Standal påpeker dessuten at elbiler utgjør en større andel enn tidligere.
– Det er naturlig at vi betjener flere elbiler med tanke på antallet slike biler. Det er svært mange elbiler i bergensområdet, sier han.

EU-kontroll
Det er ingen verkstedstjenester som peker seg  ut i statistikken.
– Vi merker at EU-kontrollen fanger opp feil og mangler på spesielt eldre biler. Denne kontrollen har bidratt til at vi har en sikrere bilpark enn noen gang tidligere, mener FixBil-sjefen.

Han regner med at veksten fortsetter med uforminsket styrke.

Opptatt av pris
– Privatpersoner er veldig opptatt av pris, og vi ligger godt under merkeverkstedene. Det kan være at andre verksteder hevder de er rimeligere, men da snakker vi likevel om veldig små prisavvik. Et godt rykte gjennom mange år er forhåpentligvis også et fortrinn, sier Standal.