Blir uavhengig el-spesialist

FixBil blir det største uavhengige verkstedet i bergensområdet som nå også reparerer elbiler. Mekanikerne er den siste tiden kurset spesielt på elbiler.


– Elbiler har akkurat samme behov som andre kjøretøyer når det gjelder å ha et tilbud om verkstedtjenester, sier FixBil-sjef Bjørn Standal. Han sier videre at det har vært viktig utvikle verkstedene til å også ta hånd om den økende elbilparken.

Bremser
– Vi registerer at elbiler i større grad enn motoriserte kjøretøy har utfordringer knyttet til bremser. Et hvert kjøretøy har i dag langt flere komponenter enn bare motoren. Det eneste som skiller elbilen fra andre biler er at den ikke har en tradisjonell motor, fortsetter Standal.

El-bileiere skal få et godt tilbud, sier FixBil-sjef Bjørn Standal

Opptatt av lav pris
Han forteller at etterspørselen hos elbil-eiere er økende.
– Når det ikke handler om garantispørsmål konkurrerer vi mot merkeverkstedene, og elbileiere er like opptatt som andre bileiere av både tilgjengelighet, kvalitet og pris.
Standal er fornøyd med den ekstra kursingen FixBil har gitt sine mekanikere.

Ville vært arrogant
– Det ville være arrogant om vi ikke tok hensyn til at det er et så stort antall elbiler i bergensområdet. Det er jo ikke slik at elbiler er velsignet for at ingenting kan gå i stykker på bilen. I tillegg er gir elbilsatsingen et kompetanseløft for den enkelte mekaniker, poengterer FixBil-sjefen.

FOTO ØVERST: TESLA MOTORS